Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Manulife

Cuộc Sống Tươi Đẹp
8 triệu / năm
 • Thời hạn hợp đồng: 18 - 99 năm
 • Thời hạn đóng phí: 12 - 15 năm
 • Giải pháp gia tăng bảo vệ
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật

Manulife

Chắp cánh tương lai
8 triệu / năm
 • Thời hạn hợp đồng: 10 - 27 năm
 • Thời hạn đóng phí: 6 - 23 năm
 • Giải pháp gia tăng bảo vệ
 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật

Manulife

Gia đình tôi yêu
7 triệu / năm
 • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Linh hoạt
 • Giải pháp gia tăng bảo vệ
 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật