Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

PRU - Cuộc Sống Bình An

3 triệu / năm
 • Thời hạn hợp đồng: Đến 75 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 15 năm
 • Giải pháp gia tăng bảo vệ
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật

Phú-An Lộc

5 triệu / năm
 • Thời hạn hợp đồng: Đến 75 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10,15, 20 năm
 • Giải pháp gia tăng bảo vệ
 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật

Phú-Đăng Khoa Thành Tài

5 triệu / năm
 • Thời hạn hợp đồng: Bằng THHĐ
 • Thời hạn đóng phí: 8-22 năm
 • Giải pháp gia tăng bảo vệ
 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật